Tuulienergian ennustus

Hallinnoi tuuliprojekteja ja maksimoi energiatuotanto, paranna integraatiota, v?henn? ep?tasapainon sanktioita ja k?y energiakauppaa reaaliaikaisilla, seuraavan p?iv?n ja muilla johdannaismarkkinoilla.

Katso my?s – Alueellinen tuulienergian ennustus

Tuulivoiman ennustusty?kalut

 • Energiaennuste seuraavalle tunnille
 • Energiaennuste seuraavalle p?iv?lle
 • Energiaennuste seuraavalle viikolle
 • Ladattavat ennustetiedostot
 • J?rjestelm?n tilaty?kalu

S??ennustusty?kalut

 • Meteogrammit ilman l?mp?tilalle, sateelle ja tuulen nopeudelle navan korkeudella
 • Ladattavat ennustetiedostot

Varmennusty?kalut

 • Tunti- ja p?iv?kohtaiset aikasarjavarmennukset
 • Tuntikohtainen horisonttiajan varmennus
 • Tuulen virheen histogrammi
 • Tuulen kumulatiivinen etu
 • Tuulen tehok?yr?n varmennus
 • Tuulienergian viimeaikainen suorituskyky

Kelausty?kalu

 • N?et kuinka ennusteet kehittyv?t ajan my?t? vertaamalla nykyist? ennustetta aikaisempiin.

Valinnaiset ominaisuudet

 • Katkosten aikataulutuksen avulla Vaisala voi ottaa suunnitellut supistukset huomioon ennusteessa.
 • MOS-korjausta voidaan k?ytt?? ennusteiden tarkkuuden parantamiseen ja poikkeamien v?hent?miseen, jos k?ytett?viss? on v?hint??n historialliset mittaustornien ja energiantuotannon tiedot.
 • Tuuliennusteeseesi voidaan lis?t? vuodenaikojen tuulienergian ennusteet, jotka kohdistetaan tulevaisuuteen 12 kuukauden ajalle ja jotka perustuvat 40 vuoden sijaintikohtaiseen ilmastotieteeseen ja ennusteisiin.
 • Moniennustety?kalun avulla voit tarkastella kaikkien tuuliprojektiesi koostettuja ennusteita ja suorittaa skenaarioanalyysin kytkem?ll? halutut projektit ja alialueet p??lle tai pois.
 • Saatavilla on my?s API, jonka avulla ennustetiedot voidaan entist? nopeammin integroida sis?isiin analyysity?kaluihin ja ohjelmointiin.

Toimitusmenetelm?

Ennustety?kalut toimitetaan asiakaskohtaisella k?ytt?liittym?ll? ja liittyv?t tiedot ovat saatavilla useissa muodoissa (CSV, XML, XLS).

Menetelm?t

Vaisala on sitoutunut k?ytt?m??n ennusteongelmien ratkaisussa kehittyneimpi? ja hyv?ksi todistettuja mallinnustekniikoita. Korkean resoluution ennustusj?rjestelm?mme koostuu kehittyneist? tilastollisista algoritmeista, mukautetuista mesoskaalan numeerisista s??ennustusmalleista (NWP), itseoppivista kone?lymalleista ja julkisesti saatavilla olevista s??ennusteista, mukaan lukien USA:n National Weather Servicen tiedot sek? muiden maailmanlaajuisten s??ennustuskeskusten tiedot. Mallimme k?ytt?? my?s projektisijaintiisi liittyvi? ilmasto- ja maastotietoja k?ytt?m?ll? p?iv?n aikaisia vaihtelevuuden keskiarvoja kuukausittaisella aikaskaalalla. My?s projektisi reaaliaikaisia tietoja ja mittaustorneja sek? tuhansia pintas??asemia on mahdollista k?ytt??.

Asiakkaan vaatimukset

Vaisala tarvitsee tuulienergian ennusteiden toimittamista varten kaikki projektin metatiedot, kuten aikavy?hyke, projektin sijainti, turbiinien navan korkeus ja malli, nime?misk?yt?nn?t ja muut mittaustornien ja turbiinien tunnisteet.

Seuraavan tunnin ennusteiden tarkkuus vaatii tietojen integroimiseksi asiakkaalta ajantasaisia ja korkealaatuisia reaaliaikaisia havaintoja. Vaikka seuraavan tunnin ennusteita voidaan antaa ilman havaintoja, t?m?n ennusteen laatua voidaan parantaa huomattavasti reaaliaikaisilla tiedoilla, kuten projektin energiantuotanto, turbiinien k?ytett?vyys ja mittaustornien antamat tuulen olosuhteet l?hell? turbiinien napojen korkeutta. Reaaliaikaisten tietojen siirtoa varten Vaisala tekee kanssasi yhteisty?t? automaattisen ja luotettavan tiedonsiirtomenetelm?n laatimiseksi.

Features
Kehittynyt ennustusj?rjestelm? edistyneell? ilmatieteell? ja tietojenk?sittelyll?
Mukautettava k?ytt?liittym?
Taattu saatavuus 24/7
Tietoturva. Voit ottaa helposti k?ytt??n ennustetietojen k?ytt?lupaj?rjestelm?n yksil?llisill? k?ytt?j?nimill? ja salasanoilla eri ennustety?kaluille.
Kaikkea tiedonsiirtoa varten k?ytet??n turvattua salasanalla suojattua verkkopalvelinta
+ N?yt? lis??

T?rkeimm?t hy?dyt

Tarkkuus
Saat k?ytt??n tarkat tunnin, p?iv?n ja viikon p??h?n ulottuvat ennusteet Vaisalan tehokkaalla ennustusj?rjestelm?ll?. K?yt?mme tarkoitukseen mukautettuja numeerisia s??ennustusmalleja, neuraaliverkkoja, paikan p??ll? tapahtuvien havaintojen reaaliaikaisia tietosy?tteit?, tuhansia reaaliaikaisia pintahavaintoja ja koneoppimista tarkimpien mahdollisten ennusteiden toimittamiseksi. Kehittyneiden varmennusty?kalujen avulla n?et ennusteidemme suorituskyvyn, riskien hallintatapahtumat ja voit k?ytt?? valtavaa m??r?? historiallisia ennustetietoja.
K?ytett?vyys
Ennustetiedot toimitetaan mukautettavalla k?ytt?liittym?ll?, jossa on helposti tulkittavat tuulienergiatuotannon ja muiden ymp?rist?n olosuhteiden grafiikat. Ladattavat energia- ja s??ennustetiedot mahdollistavat helpon integraation omiin sis?isiin ohjelmistoihin ja aikataulutusj?rjestelm??n ja ne voidaan jopa toimittaa API:n kautta.
Asiakastukea s??asiantuntijoilta
Nykyajan kilpailuymp?rist?ss? meteorologitiimin palkkaus ja oman ennustusj?rjestelm?n kehitt?minen ei ole useimmille yrityksille k?yt?nn?llinen ratkaisu. Tilausmallimme mahdollistaa eritt?in korkean tarkkuuden kehittyneell? ennustusj?rjestelm?ll?, jota talon asiakasl?ht?inen sis?inen tieteilij?tiimimme kehitt?? jatkuvasti.