Challenges in multisite environmental monitoring: balancing standardization for costs, risks, and best fit

Monitoring System Dashboard
Industrial Manufacturing and Processes
Industrial Measurements
Life Science

This webinar is?held in Swedish!


I det h?r inspelade webinariet ger vi en ?verblick av fem nyckelaspekter f?r att beakta d? man best?mmer hur ett f?retagsvitt ?vervakningssystem ska inr?ttas. De fem aspekterna omfattar fem verksamhetsomr?den:

 • S?kerhet
 • Administration
 • Geografisk variation
 • Anl?ggningstyper
 • IT-infrastruktur

F?r att se hur de h?r omr?dena medf?r olika utmaningar i olika typer av GxP-milj?er anv?nder vi f?ljande exempelfall: nationella lagerbyggnader, regionala sjukhus och globala tillverkare.

Nyckelbudskap:

 • Multisite-s?kerhetsfr?gor: n?r fungerar samma l?sning f?r alla och n?r beh?vs flera l?sningar
 • Systemadministration: delegering, uppdelning av arbetsb?rda och konfiguration per anl?ggning/till?mpning
 • Internationell ?vervakning: hantering av tidszoner, lokala spr?k, anv?ndargr?nssnittsl?sningar
 • Kontextspecifika fr?gor: n?tbyggnad av en bred uppst?llning av sensorer utan komplex programmering
 • IT-infrastruktur: val av anslutning – Ethernet, Wi-Fi, GSM, ny RF-teknik
  ?
By submitting this form you acknowledge Vaisala’s Privacy Policy
You can manage your preferences here

Webinar speaker: Jan Gr?nblad

Jan Gr?nblad

Jan Gr?nblad

Jan Gr?nblad
Product Area Manager

Jan Gr?nblad har ?ver 25 ?rs erfarenhet av Vaisalas-m?tningar. Hans bakgrund ?r inom Vaisalas milj??vervakningssystem och fukt, daggpunkt, temperatur och CO2-sensorer. Jan Gr?nblad har en Master of Science-examen i Elektronik fr?n Aalto-universitetet i Helsingfors, Finland.